Hladať na stránke:

Úvod

Korešpondenčná adresa:

900 41 Rovinka 268

Prevádzka:

Košariská 192/42

900 42 Dunajská Lužná

Mobilný kontakt:

0903 325 191

0914 325 191

Fax:

02/459 85 027

e-mail:

mediacomp@mediacomp.sk