Hladať na stránke:

Úvod

Analyzátor plynov MAX™

MAx – Bezpečnosť

Technológia PHASEIN IRMA eliminuje komplikované procedúry nastavení. S jasným dobre čitateľným displejom, intuitívnym rozhraním a zev rubným systémom alarmov MAx predstavuje jednoduchý prístup k informáciám, ktoré sú pre Vás dôležité. Záložné štandardné batérie zaistia dve hodiny neprerušenej prevádzky.

MAx – Ekonomika

Technológia PHASEIN IRMA eliminuje nákladné kalibrácie plynov a komplexnej kalibračnej procedúry. Čidla IRMA sú už kalibrované vo výrobe a nevyžadujú preto žiadne zostavovanie alebo kalibrácie. Mainstream čidla IRMA sú konštruované tak, aby prekonali nedostatky súčasných technológií: vplyv tekutín a sekrétu, kalibrácie, náklady na servis apod.

MAx – Ľahké použitie

Jednoducho pripojte čidlo IRMA k analyzátoru MAx, zapnite prístroj a začnite merať. Tento postup nazývame „pripoj a meraj…“ Ako náhle budete potrebovať zmenu, upgrade analyzátoru MAx je jednoduchý ako pripojenie nového čidla IRMA. Čidla IRMA sú dostupné v celej rade konfigurácií od jednoduchej verzie pre samotný CO2, až po najsofistikovanejší model umožňujúci meranie CO2, O2, N2O a piatich inhalačných anestetík vrátane ich identifikácie (ID).

Späť