Hladať na stránke:

Úvod

EASY SORB Absorbent

Technické údaje Užívanie

Easysorb 2550 USP s indikáciou zmeny farby z bielej na ružovú alebo z ružovej na bielu je lekársky granulovaný absorbent používaný pre odstránenie oxidu uhličitého v dýchacích systémoch, kde pokles tlaku musí byť zanedbateľný a > 1 cm H2O. Hlavnou zložkou je hydroxid vápenatý.

Indikátor farby

Absorbent Easysorb 2550 USP s indikáciou zmeny farby z bielej na ružovú obsahuje indikátor farby, ktorý zmení farbu granúl z bielej na ružovú, keď je oxid uhličitý plne absorbovaný. Rovnaký proces je i v opačnom prípade.

Balenie

Absorbent Easysorb 2550 USP s indikáciou zmeny farby z bielej na ružovú je dostupný v kanistroch o hmotnosti 4,5kg. Ďalšie možnosti balení sú dostupné na vyžiadanie.

Poznámky
Vlastnosti Hodnota v %
Obsah vody 12 – 19
Celkový obsah alkalického kovu max &<4
Hydroxid vápenatý vyvážený
Veľkosť častíc Hodnota v %
Zachytenie na 8,0 mm sítu 0
Zachytenie na 4,75 mm sítu max 7,0
Zachytenie na 2,36 mm sítu vyvážené
Zachytenie na 0,425 mm sítu max 15,0
Priechodné – 0,425 mm sítu min 19,0
Veľkosť častíc Hodnota v %
Tvrdosť (min 75% USP) min 95,0
Absorbcia vlhkosti 7,5
Aktivita min 19,0
Absorbčné vápno EASY SORB Absorbent CO2 obj. č.
EASY SORB Absorbent CO2 z bielej do ružovej 660-000-009
EASY SORB Absorbent CO2 z ružovej do bielej 660-000-010

Späť