Hladať na stránke:

Úvod

HemoCue Hb 201 +

Základné údaje

Presné výsledky hemoglobínu kedykoľvek, kdekoľvekNový design. Úplne presné a precízneUžívatelia na celom svete oceňujú jednoduchosť, rýchlosť a malý objem vzorky

HemoCue B-Hemoglobín je v starostlivosti o pacienta dlhodobou voľbou a jedinečným spôsobom testovania hemoglobínu v laboratórnej kvalite. Systém využíva špeciálne vyvinutý analyzátor so špeciálne vyvinutými Mikrokyvetami. Nový systém HemoCue Hb 201 + ponúka rovnako dôležité výhody ako jeho predchodca. Mimo to menší analyzátor a optimálne možnosti balenia kyviet vám poskytnú viac flexibility a mobility na používanie systému kdekoľvek a kedykoľvek.

Laboratórna presnosť a precíznosť

Presnosť systému Hb 201 + bola ± 1,5% v porovnaní s medzinárodnou porovnávacou metódou pre hemoglobín (metóda ICSH). Veľa štúdií taktiež ukázalo úplný súlad s rôznymi laboratórnymi systémami. Pretože neexistujú rozdiely v jednotlivých dávkach, nie je potrebné nové kalibrácie alebo nastavenie inštrumentu pri rôznych dávkach kyviet. Pri meraní v dvoch vlnových dĺžkach systém taktiež automaticky vyrovnáva turbidity vo vzorke (napr. vysokú koncentráciu leukocytov a lipidov).

Možnosti balenia kyvety

Spotrebiteľ má možnosť výberu z 2 balení kyviet (počet vyšetrení X životnosť kyviet). Nové balenie po jednom kuse obsahuje neotvorenú kyvetu so životnosťou 1 rok. Kazeta pre malého spotrebiteľa obsahuje 25 kyviet. Pre spotrebiteľov veľkého množstva bude lepšia voľbou kazeta s 50timi skúmavkami. Ak je kazeta uzavretá, je doba použitia 2 roky od dátumu výroby. Po otvorení kazety možno Mikrokyvety používať po dobu 3 mesiacov. Bez ohľadu na to, aké balenie si vyberiete, je každá kyveta vyrobená za prísnych podmienok kvality, ktoré zodpovedajú smerniciam FDA o správnych výrobných postupoch alebo ich prekračujú.

Užívateľsky jednoduchý s minimálnou údržbou

Systém sa ľahko naučíte ovládať. Po stručnom servisnom zaškolení môže dokonca aj laik urobiť test bezpečne a správne. Analyzátor je kalibrovaný pri výrobe a kalibrácie sa automaticky overujú zakaždým pri použití. Táto nová funkcia vylučuje potrebu kontrolnej skúmavky. Hlasový signál vás upozorní, keď sa zobrazí výsledok. Nový design držiaku kyvety minimalizuje údržbu a čistenie tým, že zabraňuje znečisteniu optronickej jednotky.

Možnosti uchovávania dát

Pre ešte väčšiu využiteľnosť má systém Hb 201 + možnosť uchovania až 600 výsledkov s dátumom a časom. Výsledky môžu byť prenesené do malej štítkovej tlačiarne alebo do počítača pre uchovanie alebo k ďalším analýzam. Kontrolné hodnoty sú odlíšené od výsledkov pacienta pomocou funkcie s vlajočkou.

Špecifikácie
Systém Systém HemoCue Hb 201 + sa skladá z dvoch častí: Mikrokyvety na jedno použitie obsahujúce suchý reagens a z výroby kalibrovaný analyzátor. Pre zabezpečenie presnosti a precíznosti sa nedá žiadna z častí nahradiť výrobkom inej značky.
Modifikácia Vanzettiho reagens, ktorá vedie k azidomethemoglobinové reakcii počas jednej minúty. Táto metóda zodpovedá medzinárodnej porovnávacej metóde na stanovenie hemoglobínu (metóda ICSH).
Fotometer Metóda merania v dvoch vlnových dĺžkach, 570 nm pre meranie hemoglobínu a 880 nm pre vyrovnanie turbidity. Uchovanie dát až do 600 výsledkov s dátumom a časom.
Materiál vzorky 10 µL kapilárnej, žilovej alebo arteriálnej krvi.
Výsledky Zobrazujú sa počas 15 -60 sekúnd v závislosti na hustote hemoglobínu. Merať možno v jednotkách g / L, g / dL alebo mmol / L.
Rozpätie merania 0-256 g / L (0-25,6 g / dL, 0-15,9 mmol / L)
Kontrola kvality HemoCue Hb 201 + obsahuje vlastný interný elektronický test. Po každom zapnutí fotometru automaticky skontroluje výkon optronickej jednotky. Tento test sa vykonáva každú druhú hodinu, ak je fotometer zapnutý. Ak vyžadujete kontroly kvality z kontrolných dôvodov, mali by sa vykonávať pomocou kvapalných kontrol, ktoré odporúča HemoCue.

Späť