Hladať na stránke:

Úvod

HemoCue Plasma / Low Hb

Základné údaje

Stanovenie nízkej hladiny hemoglobínu v plazme, v sére alebo vo vodných roztokochStanovenie hladiny hemoglobínu počas jednej minúty!

HemoCue Plasma / Low Hb

Existuje veľa situácií, kedy je potrebné merať nízku koncentráciu hemoglobínu v rôznych tekutinách. Až doteraz boli používané časovo náročné a komplikované metódy alebo inokedy sa spoliehali na nepresné zrakové posúdenie. Systém HemoCue Plasma / Low Hb je založený na rovnakej koncepcii ako ostatné výrobky HemoCue. Skladá sa z prenosného fotometru a jednorazovej Mikrokyvety obsahujúcej reagenčné reagencie v suchej forme. Vzorka tekutiny sa automaticky natiahne do Mikrokyvety na princípe kapilárneho vztlaku, spontánne sa premieša s reagenčným činidlom a počas jednej minúty sa výsledok zobrazí na displeji fotometru.

Meranie plazmatického hemoglobínu v laboratóriu

V laboratóriu je hemolýza dôležitým preanalytickým faktorom, ktorý ovplyvňuje presnosť a klinickú využiteľnosť mnohých vyšetrení. Zhodnotením úrovne hemolýzy pred vlastnou analýzou môže byť vyšetrovaná vzorka prijatá alebo odmietnutá. Systém HemoCue Plasma / Low Hb sa môže tiež použiť pri vyšetrovaní hemolytickej anémie, kde meranie plazmatického hemoglobínu bude detekovať strednou až závažnou intravaskulárnou hemolýzou.

Kontrola kvality krvných produktov

Rozsah hemolýzy v krvných produktoch je dôležitým indikátorom integrity a kvality produktu. Nesprávnym uskladnením a nedostatočnou deglycerolizaciou naklonenej suspenzie erytrocytov sú typickými situáciami, pri ktorých môže dôjsť k hemolýze červených krviniek, čím vznikne neprijateľne vysoká koncentrácia voľného hemoglobínu. Hemolýza je tiež hlavným kritériom v kontexte perioperačnej alebo pooperačnej retransfúzii krvi v prípade, že sa krv spracovala Hemofiltraciou alebo hemokoncentrátorom.

Kalkulácia krvných strát počas TUR prostaty a iných chirurgických výkonov

Pacienti, ktorí podstupujú transuretrálnu resekciu prostaty (TURP) sú zvyčajne vyššieho veku a tým neschopní znášať väčšie krvné straty. Meranie hladiny hemoglobínu v preplachovacom roztoku umožňuje kontinuálne vyhodnocovať krvné straty a uľahčí tak rozhodovanie o potrebe krvného prevodu. Rovnakú metódu je možné použiť aj pre všetky ostatné chirurgické procedúry, kde sú hromadené preplachovacie roztoky a krv.

Jednoduché použitie

HemoCue Plasma / Low Hb môže používať aj zdravotnícky personál - nelaboranti po krátkom zaškolení. Všetko, čo je pre vykonanie vyšetrenia nevyhnutné, je dobre premiešaný, fotometer a Mikrokyvety. Reagenčné činidlá nevyžadujú pridávanie ďalších látok alebo ďalšie riedenie. Kalibrácia vykonaná vo výrobe je extrémne stabilná a je možné ju jednoducho prekontrolovať pomocou separátneho kontrolného roztoku.

Rýchle výsledky meraní

Hladina hemoglobínu sa zobrazí na displeji fotometru počas jednej minúty. Klinické hodnotenie a efektívnu liečbu pacienta je možné preto determinovať hneď na mieste a bez oneskorenia. Presné merania pri dolnej hranici rozmedzia Systém preukázal excelentnú linearitu v rozmedzí od 0.3 až 30.0 g / l. Prístroj môže vykonávať merania v rozmedzí od 0 do 30.0 g / l.

Tri jednoduché kroky

Technické parametre
Metóda Azidemethemoglobin
Fotometria pri duálnej vlnovej dĺžke - 570 a 880 nm pre kompenzáciu určitého stupňa zákalu
Materiál vzorky 20 µl
Doba trvania merania: Výsledky sú zobrazené počas jednej minúty
Rozpätie merania 0 - 30.0 g / l (0 - 3.00 g / dl, 0 - 3000 mg / dl, 0 - 1.90 mmol / l)
Linearita 0.3 - 30.0 g / l (0.03 - 3.00 g / dl, 30 - 3000 mg / dl, 0.02 - 1.90 mmol / l)
Presnosť CV? 4%

Späť