Hladať na stránke:

Úvod

Spotrebný materiál k prístrojom HemoCue

Mikrokyvety na 1 použitie, možnosť balenia v kontajneroch alebo jednotlivo.

Obj.č.
111708 Hb 201 Mikrokyvety 4 x50ks/1bal do Hb 201 Hemoglobinmetra
110110 Hb Mikrokyvety 4x50ks/1bal do Hemoglobinmetra (starší typ prístroja)
expiračná doba 2 roky v izbovej teplote, 90dní po otvorení
Obj.č.
110710 Glu 201 Mikrokyvety 4 x50ks/1bal do Hb 201 Hemoglobinmetra
110709 Glu 201 Mikrokyvety 4x50ks/1bal do Hemoglobinmetra (starší typ prístroja)
110408E B-Glu kyvety 4x25ks/1bal do glukózového analyzátora (starší typ prístroja)
expiračná doba 1 rok v chladničke 2-8 ° C, 30 dní po otvorení 3 dni v izbovej teplote
Obj.č.
110307 Plazma / Low kyvety 4x25ks/1bal
130308-10 Plazma / Low Hb control 1,5-20g / l 2x1ml
expiračná doba 1 rok pri izbovej teplote
Obj.č.
110604 Urine / Albumín Mikrokyvety 2x25ks/1bal
expiračná doba 1 rok v chladničke 2-8 ° C

Kontrolné roztoky:

Obj.č.
022.001.002 Roztok HemoTrol Low
022.002.002 Roztok HemoTrol Normal
022.003.002 Roztok HemoTrol High
053.001.002 Roztok Plasma / Low Hb Control 1g / L
053.002.002 Roztok Plasma / Low Hb Control 5g / L
053.003.002 Roztok Plasma / Low Hb Control 20g / L

Späť