Hladať na stránke:

Úvod

Innomed CardioAid 200B

Bifázická technológia START™

Technológia STAR™ (Self-Tracking Active Response) využívajúca bifázicku formu vlny bola navrhnutá s hlavnou myšlienkou: optimálnou dodávkou energie. Bifázická technológia STARTM meria impedanciu (t.j. odpor ľudského tela voči toku elektrického prúdu) a prispôsobuje vlny tak, aby zaistila optimálne dodanie energie a tým bola zaručená najefektívnejšia možná terapia. V klinických testoch bifázická forma vlny STAR™ bola úspešná v 100% defibrilačných pokusov!

Flexibilní vlastnosti

Cardio-Aid® 200B je ideálnym defibrilátorom pre nemocnice. Užívateľské rozhranie a vyspelé vlastnosti prístroja Cardio- Aid® 200B umožňujú tak skúseným ako aj menej skúseným užívateľom kedykoľvek zabezpečiť rýchlu a presnú defibriláciu.

Poloautomatická obsluha

Užívateľ je behom obsluhy prístroja vedený poloautomatickou procedúrou s jasnými obrazovými a hlasovými povelmi. To zaisťuje bezpečné a intuitívne použitie a minimalizuje tak šance na prípadný omyl užívateľa. Vďaka tomuto ľahkému ovládaniu sa tiež znižujú požiadavky na zaškolenie obsluhujúceho personálu.

Jednoduchá obsluha ALL-IN-HAND™

Užívatelia si môžu vybrať medzi multifunkčnými elektródami (poloautomatický mód) alebo ergonomickými pádlami s ovládacími tlačidlami. Pádla umožňujú behom výkonu nastavenie hladiny energie, začiatok nabitia a výboj, takže užívateľ iba pracuje s pádlami a nemusí obsluhovať prístroj. Interné elektródy sa používajú k defibrilácii pri otvorených operáciách srdca.

Extrémne krátka doba nabíjania

Bežná doba nabitia je 5 sekúnd (u prvého šoku 7 sekúnd), čo zaisťuje tu najkratšiu možnú dobu pre výboj. Je možné výboj najprv previesť do zabudovaného testeru, aby sa overila správna veľkosť zvolenej energie.

Batériová a sieťová prevádzka

Zabudovaná batéria umožňuje najmenej 2 hodiny monitorovania alebo 100 výbojov pri maximálnej hodnote 360 J. Po pripojení prístroja do siete je batérie nabitá do 1 hodiny.

Späť