Hladať na stránke:

Úvod

Transportné ventilátory

Základné údaje

Rada Lap Top Ventilátorov predstavuje podobný vývojový prelom vo ventilačnej technike, ako laptop počítače v technike výpočtovej. Oba sa vyvinuli prirodzeným procesom zo svojich predchodcov.

LTV sú servoventilátory nevyžadujúce k svojej prevádzke tlakové pohonné média a ponúkajú široký rozsah ventilačnej terapie v súlade s najnovšími trendmi v oblasti UPV a s rešpektovaním respiračných nárokov pacienta.

Tieto ventilátory sú napájané zo vstavanej vnútornej alebo externej batérie, prípadne zo zdroja striedavého prúdu. Unikátny pneumatický systém a celková miniaturizácia ponúka všestrannosť a funkčnosť s maximálnou mobilitou. LTV ventilátory zaisťujú nepretržitú, či invazívnu alebo neinvazívnu, ventilační podporu detí aj dospelých pacientov na JIP, vrátane SBT - nástroje pre odvykanie *), pri prevozoch vnútri nemocnice (vyšetrenie CT, MRI, apod.) alebo pri transporte LZS, RZS mimo nemocnici.

Ventilátory LTV sú navrhnuté tak, že spĺňajú náročné kritéria v oblasti domácej starostlivosti.

Systém možno rozšíriť o farebný grafický monitor LTM, vďaka ktorému môže užívateľ sledovať vzťah ventilátor - pacient i v kritických situáciách a optimalizovať celý proces UPV. Na monitore možno zobraziť 3 krivky - Tlak, Prietok, Objem - v reálnom čase, s možnosťou presného odpočtu pomocou nastaviteľného kurzoru. LTM tiež zobrazuje závislosti Prietok/Objem a Objem/Tlak vrátane 24 hodín.

*) iba LTV 1200, 1150

Oblasť použitia Napájanie

Späť