Hladať na stránke:

Úvod

Laryngoskopy KA-WE

Základné údaje

Štandard (rozmery v mm) obj. č.
Lyžica McIntosh, veľkosť č. 0 , 80 x 13191-102-510
Lyžica McIntosh, veľkosť č. 1, 92 x 18 191-102-511
Lyžica McIntosh, veľkosť č. 2, 112 x 20 191-102-512
Lyžica McIntosh, veľkosť č. 3, 113 x 21 191-102-513
Lyžica McIntosh, veľkosť č. 4, 153 x 21 191-102-514
Lyžica Miller, veľkosť č. 0, 79 x 10 191-102-520
Lyžica Miller, veľkosť č. 1, 103 x 10 191-102-521
191-102-522
Lyžica Miller, veľkosť č. 3, 196 x 12 191-102-523
Lyžica Miller, veľkosť č. 4, 205 x 16191-102-524
Rukoväť laryngoskopu priemer 32 mm 191-102-502
Rukoväť laryngoskopu priemer 28 mm 191-102-501
Rukoväť laryngoskopu priemer 19 mm 191-102-500
Náhradná žiarovka - malá pre lyžicu č. 0, 1 (1 ks) 191-102-998
Náhradná žiarovka – veľká pre lyžicu č. 2 - 4 (1 ks) 191-102-999
Vláknová optika (rozmery v mm) obj. č.
Lyžica McIntosh, veľkosť č. 0, 79 x 13 192-102-610
Lyžica McIntosh, veľkosť č. 1, 92 x 18 192-102-611
Lyžica McIntosh, veľkosť č. 2, 112 x 19 192-102-612
Lyžica McIntosh, veľkosť č. 3, 133 x 22192-102-613
Lyžica McIntosh, veľkosť č. 4, 153 x 21 192-102-614
Lyžica Miller, veľkosť č. 0, 79 x 13 192-102-620
Lyžica Miller, veľkosť č. 1, 103 x 15 192-102-621
Lyžica Miller, veľkosť č. 2, 156 x 15 192-102-622
Lyžica Miller, veľkosť č. 3, 196 x 22 192-102-623
Lyžica Miller, veľkosť č. 4, 204 x 20 192-102-624
Rukoväť laryngoskopu priemer 32 mm 192-102-602
Rukoväť laryngoskopu priemer 28 mm 192-102-601
Rukoväť laryngoskopu priemer 19 mm192-102-600

Späť