Hladať na stránke:

Úvod

Ambu® Defib Trainer System Basic a Advanced

Základné údaje

Tento systém je určený pre nácvik defibrilácie, či už s AED, semi-automatickým či manuálnym defibrilátorom a umožňuje tiež tréning dýchania z úst do úst či z úst do bariéry.

Defib Trainer Update Kit umožní upraviť AmbuMana určeného pre nácvik základnej prvej pomoci (viď predošlá kapitola), tak aby slúžil aj ako defibrilačný trenažér.

Ambu EKG Box

Technické dáta

Rozmery (torzo): 80 x 35 cm

Hmotnosť: 14 kg (torzo), 17 kg (celá postava)

Všetky modely sú dodávané s joggingovou súpravou a hygienickou sadou, ktorá obsahuje 100 výmenných hygienických dýchacích vreciek a 5 výmenných tvárí.

Názov a špecifikácie Monitorovací jednotka Pripojenie k PC 4 zvodové EKG Pulz kábel pre pripojenie k EKG Boxu EKG Box
Ambu DTS Basic torzo * * M *
Ambu DTS Basic torzo + paže * * M *
Ambu DTS Basic celá postava * * M *
Ambu DTS Advanced torzo * * * E *
Ambu DTS Advanced torzo + paže * * * E *
Ambu DTS Advanced celá postava * * * E *
Ambu EKG Box
Defib Trainer Update Kit - časť hrudníku s elektródami, resistance box a EKG box *

Ambu DTS - Ambu Defib Trainer System

M - Mechanický pulz

E - Elektronický pulz

Ambu Defib Trainer System obj. č.
Ambu Defib Trainer System - torzo Basic s možnosťou upevnenia paží, hygienická sada * 265-001-000
Ambu Defib Trainer System - torzo Advanced s možností upevnenia paží, hygienická sada * 265-002-000
Ambu Defib Trainer System - torzo Basic, paže, hygienická sada * 265-021-000
Ambu Defib Trainer System - torzo Advanced, paže, hygienická sada * 265-022-000
Ambu Defib Trainer System - celá postava Basic, hygienická sada * 265-011-000
Ambu Defib Trainer System - celá postava Advanced, hygienická sada * 265-012-000
Defib Trainer Update Kit - časť hrudníku s elektródami, resistance box a EKG box 234-000-719

*hygienická sada obsahuje 100 výmenných hygienických dýchacích vreciek a 5 výmenných tvárí

Späť