Hladať na stránke:

Úvod

Ambu® Man

Základné údaje

Ambu® Man je učební trenažér pre kardio-pulmonálnu resuscitáciu dospelých veľmi verne napodobujúci anatómiu človeka predovšetkým u vlastností dôležitých pre nácvik moderných resuscitačných technik.

Technické dáta

Rozmery (torzo): 80 x 35 cm

Hmotnosť: 14 kg (torzo), 17 kg (celá postava)

Všetky modely sú dodávané s joggingovou súpravou a hygienickou sadou, ktorá obsahuje 100 výmenných hygienických dýchacích vreciek a 5 výmenných tvárí.

Vybavení
Názov a špecifikácie Monitorovací jednotka Pripojenie k PC Torzo Paže Nohy
Ambu Man Model C * * *
Ambu Man Model CA * * * *
Ambu Man Model CF * * * * *
Ambu Man nohy *
Ambu Man paže *
Ambu Man obj. č.
Ambu Man Model C - torzo s možnosťou upevnenia paží, hygienická sada* 234-003-000
Ambu Man Model CA - torzo, paže, hygienická sada * 234-023-000
Ambu Man Model CF - celá postava, hygienická sada * 234-013-000
Ambu Man nohy - vrátane joggingových nohavíc, v plátenej taške 234-000-786
Ambu Man paže - vrátane joggingovej bundy 234-000-704

Späť